Rada bezpečnosti OSNangl. Security Council of the United Nations Organization, výkonný orgán OSN. Skládá se z 15 členů, z nichž je pět stálých (Čína, Francie, Rusko, Velká Británie a USA) a 10 volených na dva roky (každým rokem 5 podle principu rovnoměrného geografického rozložení) Valným shromážděním OSN. Česká republika byla členem v letech 1994-1995. Každý člen Rady má jeden hlas, přičemž stálí členové mají právo veta. O procedurálních otázkách rozhoduje Rada 9 kladnými hlasy, o ostatních otázkách souhlasem 9 členů, včetně všech členů stálých. Úkolem Rady je zajišťovat dodržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Je k tomu vybavena zvláštními pravomocemi: 1) rozhodnutí, která přijímá, jsou pro všechny členské země závazná; 2) má právo organizovat a podnikat vojenské akce s ozbrojenými silami OSN; 3) doporučuje přijetí nových členů OSN, volbu generálního tajemníka OSN; 4) společně s Valným shromážděním OSN volí soudce Mezinárodního soudního dvora.

Datum vytvoření: 9. 3. 2001
Datum aktualizace: 9. 3. 2001
Autor: JC

Odkazující hesla: Generální tajemník OSN, Hospodářská a sociální rada OSN, Jakov Alexandrovič Malik, kolektivní bezpečnost, mezinárodní bezpečnost, Mezinárodní soudní dvůr, Organizace spojených národů, Oskar Lange, Poručenská rada OSN, válečné právo, Valné shromáždění OSN, Valné shromáždění OSN, veto.

Reklama: