Valné shromáždění OSNHlavní orgán OSN, složený ze zástupců všech členských států OSN. Každý člen má jeden hlas a může vyslat nejvýše pět zástupců kromě alternátů, poradců a expertů. Projednává všechny otázky spadající do pravomoci OSN a může o nich činit doporučení členským státům a Radě bezpečnosti. Valné shromáždění OSN může projednávat otázky míru a bez pečnosti včetně zásad odzbrojení, nesmí však učinit doporučení o konkrétním sporu nebo situaci, pokud se jim zabývá Rada bezpečnosti, ledaže by Rada bezpečnosti o to sama požádala. Každou otázku, v níž je zapotřebí akce, je Valné shromáždění OSN povinno postoupit Radě bezpečnosti. Valné shromáždění OSN má šest hlavních výborů (politický a bezpečnostní; hospodářský a finanční; sociální, humanitární a kulturní; poručenský; administrativní a rozpočtový; právní). Valné shromáždění OSN se schází každoročně v září; může být svoláno i zvláštní zasedání. Usnesení Valné shromáždění OSN se přijímají formou rezoluce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Lidová organizace Jihozápadní Afriky, Výbor OSN pro využití kosmického prostoru k mírovým účelům.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: