Hospodářská a sociální rada OSNJeden z hlavních orgánů OSN. Skládá se ze zástupců 54 členských států, kteří jsou voleni na tři roky (každý rok jedna třetina). Rada koordinuje hospodářskou, sociální a kultruní činnost členských států OSN. Svolává mezinárodní konference a uzavírá dohody s mezinárodními organizacemi (např. s Mezinárodním měnovým fondem). Vykonává i další funkce, kterými ji pověřují Valné shromáždění, Rada bezpečnosti nebo Poručenská rada OSN. Všechna její rozhodnutí mají povahu právně nezávazných doporučení.

Datum vytvoření: 9. 3. 2001
Datum aktualizace: 9. 3. 2001
Autor: JC

Odkazující hesla: Organizace spojených národů, Valné shromáždění OSN.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: