Mezinárodní soudní dvůrHlavní soudní orgán OSN. Sídlí v Haagu. Byl zřízen v roce 1945 Chartou OSN. Navazuje na předválečný Stálý dvůr mezinárodní bezpečnosti Společnosti národů. Je složen z 15 soudců, kteří jsou voleni nezávisle Radou bezpečnosti a Valným shromážděním OSN. V jeho pravomoci je rozhodovat mezinárodněprávní, nikoliv mezinárodně politcké, spory. Rozhoduje pouze v těch sporech, ve kterých jej obě strany požádají o rozhodnutí. Usnáší se většinou přítomných soudců – při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Rozsudky jsou konečné, tj. není proti nim odvolání.

Datum vytvoření: 9. 3. 2001
Datum aktualizace: 9. 3. 2001
Autor: JC

Odkazující hesla: Elihu Root, Haag, Organizace spojených národů, Rada bezpečnosti OSN, Stálý rozhodčí soud, Valné shromáždění OSN, Vladimír Michajlovič Koreckij.

Reklama: