Generální tajemník OSNHlavní správní úředník, který řídí Sekretariát OSN. Je volen Valným shromážděním OSN na doporučení Rady bezpečnosti na 5 let (s možností znovuzvolení). Podává výroční zprávu o činnosti organizace, má právo upozornit Radu bezpečnosti na každou mezinárodněpolitickou situci ohrožující mezinárodní mír a bezpečnost, zastupuje OSN navenek, spravuje finance OSN a plní i nejrůznější diplomatické funkce. Působí na všech zasedáních hlavních orgánů OSN a plní úkoly, které mu tyto orgány uloží. Požívá plných diplomatických výsad a imunit. Je odpovědný pouze OSN. Generální tajemníci OSN: Trygve Lie (Norsko) 1946-1952, Dag Hammaskjold (Švédsko) 1952-1961, U Thant (Barma) 1961-1971, Kurt Waldheim (Rakousko) 1972-1981, Javier Pérez de Cuellar (Peru) 1982-1990, Butrus Butrus-Ghálí (Egypt) 1991-1996, Kofi Annan (Ghana) 1996-?

Datum vytvoření: 9. 3. 2001
Datum aktualizace: 9. 3. 2001
Autor: JC

Odkazující hesla: Rada bezpečnosti OSN, Sekretariát OSN, Valné shromáždění OSN.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: