Oswald KülpeFilozofie
[Kilpe], *3.8.1862 – †30.12.1915, německý filozof a psycholog, profesor univerzity ve Würzburgu, Bonnu a Mnichově, ovlivněn E.Husserlem a W.Wundtem. Jeden ze zakladatelů filozofie kritického realismu, jehož cílem mělo být podle Külpeho zdůvodňovat nové obory a hledat nové formy a metody bádání. V psychologii se jako první věnoval experimentálnímu zkoumání vyšších psychických procesů (myšlení, vůle). Byl iniciátorem psychologického směru zabývajícího se myšlením (denkenpsychologie) a zakladatelem würzburské školy, která na základě introspektivních výzkumů prokázala nenázornou povahu myšlení. Hlavní dílo: Grundriss der Psychologie (Základy psychologie).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Karl Ludwig Bühler, kritický realismus, Max Wertheimer, novokantovství, realismus gnozeologický, würzburská škola.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: