Max WertheimerPsychologie
[Verthajmr], *15.4.1880 – †12.10.1943, německý psycholog, profesor univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem a v Berlíně, od třicátých let v USA (Nová škola sociálního výzkumu v New Yorku), žák O. Külpeho, spoluzakladatel berlínské školy a iniciátor nezávislého psychologického výzkumu v Praze, Berlíně a Vídni, od roku 1921 první vydavatel časopisu Psychologische Forschung (Psychologické bádání). Jako jeden z hlavních představitelů gestaltismu se Wertheimer orientoval na studium vnímání a myšlení, v jehož rámci se zabýval experimentálním ověřováním tvarových hypotéz (v roce 1912 například analyzoval tzv. fí-fenomén). Hlavní díla: Experimentelle Studien uber das Sehen von Bewegung (Experimentální studie o vidění vycházejícím z pohybu), Productive Thinking (Tvůrčí myšlení, práce analyzující myšlení A. Einsteina, G. Galilea a M. Koperníka).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 4. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: berlínská škola, fí-fenomén.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: