Wilhelm WundtBiografie / Filozofie
*18.6.1832 – †31.8.1920, německý lékař, psycholog a filozof, profesor univerzity v Zurichu a Lipsku, jeden ze zakladatelů experimentální psychologie, v širším smyslu vědecké psychologie vůbec (psychologie jako věda o vnitřním světě a bezprostřední zkušenosti). V roce 1879 založil v Lipsku první psychologickou laboratoř, jejíž práci lze rozdělit do čtyř kategorií (experimenty zaměřené na vnímání a pocity, reakční čas, úlohu času ve vnímání a na pozornost, paměť, cítění a asociace) a která získala brzy mezinárodní charakter. Cenné jsou Wundtovy experimenty i pojednání o asociacích, apercepci a psychických zákonitostech, formujících psychické obsahy a procesy v rámci individuální zkušenosti. Předmět psychologie, jejímž úkolem je studovat vědomé procesy, koncipoval Wundt z pozic propojení filozofie, fyziologie a psychofyzického aspektu obsahů vědomí (mysli). Wundtovo pojetí psychologie je vedeno třemi základními cíli: analyzovat mentální obsahy v třech základních typech elementů (pocitech, představách a citech), hledat formy spojení těchto elementů a zkoumat zákony, jež toto spojení určují a ovlivňují. Přestože Wundt zavedl jako validní psychologickou metodu experiment v němž věnoval pozornost zejména otázce měřitelnosti podnětu a odpovědi, nevyloučil z psychologické metodologie zcela metafyzický přístup. Charakter Wundtovy psychologie je atomistický: elementy nejsou statické struktury (jednotky), ale procesy. Jedním z elementů vědomí je pocit vznikající podrážděním smyslového orgánu a příslušnou aktivací mozku, jiným elementem je představa, asociovatelná snáze s místním podrážděním v mozkové kůře. Pocity mohou být analyzovány z hlediska jejich kvality, intenzity, trvání a rozsahu. Kombinace psychických elementů vytváří ideje jako formy vědomého obrazu vnějšího světa v psychice, zvláštní formou elementových kombinací jsou city a cítění. Wundtova filozofická orientace (filozofická syntéza jako nejvyšší stupeň poznání překonávající dualismus přírody a psychologie, bytí jako systém duchovních hodnot naplněných vůlí) mu umožnila podat mj. ucelený výklad tzv. psychologie národů v obsáhlém díle Völkerpsychologie (Psychologie národů). Wundt, jehož význam netkví v jeho vlastním teoretickém systému psychologie, ale v průkopnické práci na poli metodologie vědecké psychologie, založil roku 1881 časopis Philosophische Studien (Filozofické studie), který se stal prvním psychologickým časopisem a na který roku 1903 navázaly wundtovské Psychologische Studien (Psychologické studie). Hlavní díla: Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung (Příspěvky k teorii smyslového vnímání), Grundzüge der physiologischen Psychologie (Principy fyziologické psychologie), Grundriss der Psychologie (Nástin psychologie), Einführung in die Psychologie (Uvod do psychologie).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Dmitrij Nikolajevič Uznadze, Edward Bradford Titchener, Ernst Meumann, James Ward, James' McKeen Cattell, Oswald Külpe, práh vědomí, psychoid, psychologie náboženství, psychologismus, Rudolf Eisler, vědomí, voluntarismus, vůle, výraz, Władysław Witwicki.

Reklama: