Władysław WitwickiBiografie / Filozofie
*30.4.1878 – †21.12.1948, polský filozof a psycholog, etik, historik a teoretik umění; žák K. Twardowského a W. Wundta. Zabýval se analýzou komplexních psychických stavů citového života a objasňováním metodologických otázek psychologie. Překládal do polštiny antické autory (Platón, Aristoteles, Lúkiános) i moderní filozofy (K. Jaspers) a komentoval je. Psal i o dějinách filozofie (teorie vůle u Aristotela), zkoumal náboženské cítění u vzdělaných lidí. Vytvořil teorii „kratismu“ (blízkou A. Adlerovi), podle níž zdrojem lidských smyslů a pocitů je tíhnuti k síle.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2006
Autor: -red-