James WardBiografie / Filozofie
*27.1.1834 – †4.3.1925, britský filozof a psycholog, představitel panpsychického směru personalismu, teista. V psychologii byl stoupencem voluntaristické koncepce vědomí, blízké W. Wundtovi a W. Jamesovi. Chápal zkušenost jako korelát psychických entit individuí (osob) a intersubjektivní totality, z níž se určuje objektivní svět. I příroda se svými zákony je podle Warda ideální projekcí individuálních pozic; intersubjektivní jednota konstituuje objektivitu světa zkušenosti, umožňuje přechod k transsubjektivní (objektivní) pravdě. Z domněnky o spirituální podstatě jsoucna a z účelových vztahů mezi osobami vyvozoval Ward závěr, že jedinou metodou, jíž lze vysvětlit všechny společenské i přírodní zákony, je metoda teleologická. Materialismus, naturalismus a agnosticismus odmítal.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 3. 2020
Autor: -red-

Reklama: