personalismusFilozofie
Filozofie, náboženský idealistický směr současné filozofie, který pokládá osobu, osobnost za nejvyšší hodnotu a zároveň za zdroj všech hodnot. Jedinec musí realizovat svoje „vnitřní já“, jež je úplně jedinečné a neopakovatelné. Personalismus pojímá osobu spirituálním způsobem (v Leibnizově smyslu) uvnitř spirituálně pojímaného světa, kde nejvyšší „osobou je bůh. Pro personalismus je tak charakteristické úsilí o spojení objektivní idealistické víry v absolutní osobnost boha se subjektivními idealistickými představami o osobní svobodě člověka. Člověk nemůže být „jediný“, „osobou“, není-li bytostnou součástí absolutna. Morální život člověka záleží v hledání stále hlubšího smyslu individuálního života. Poznání je záležitost tvůrčí aktivity osobnosti, která je zároveň kritériem pravdy. Personalismus vznikl v USA koncem 19. století (B. P. Bowne, R. T. Flewelling, E. S. Brightman), rozšířil se i například ve Francii a Rusku (E. Mounier, M. G. Nédoncelle, N. A. Berďajev).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: antiscientismus, James Ward, John McMurray, plnější bytí, Ralph Tyler Flewelling, Tomáš Trnka, WiIliam Papperell Montagne.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: