würzburská škola[Vírzburská škola], okruh němeokých psychologů (F. Brentano, O. Külpe, M. Ach, A. Messer, K. Marbe, 1869-1945, K. L. Bühler, K. Koffka, O. Selz) zabývajících se systematiokým výzkumem myšlení na základě metod spojujících introspekci s experimentem. Koncem 19. století se würzburská škola zasloužila o uznání myšlení jako samostatné psychologické kategorie. Její reprezentanti prokázali, že při řešení problémů existují obsahy mysli, které se liší od vjemů a představ a jež mohou mít i nenázornou povahu; podstatou myšlení je uvědomování vztahů, jež může být i nenázorné; usuzováni není jen vědomý proces, může být i "nevědomým vyplýváním"; uvědomování podložené tzv. determinujícími tendencemi (determinierende Tendenzen) je samo o sobě určujícím psychiokým procesem. Práce würzburské školy, související úzce se směrem denkenpsychologie, významně přispěly k oslabení vlivu naturalismu zejména aplikací logických a noetických postupů v experimentální praxi. Psychologie myšlení koncipovaná würzburskou školou byla dále rozvíjena hlavně gestaltismem, který postuloval tezi o uvědomování vztahů prostřednictvím vhledu do problémové situace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Augustin Messer, Karl Ludwig Bühler.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: