würzburská škola[Vírzburská škola], okruh němeokých psychologů (F. Brentano, O. Külpe, M. Ach, A. Messer, K. Marbe, 1869–1945, K. L. Bühler, K. Koffka, O. Selz) zabývajících se systematiokým výzkumem myšlení na základě metod spojujících introspekci s experimentem. Koncem 19. století se würzburská škola zasloužila o uznání myšlení jako samostatné psychologické kategorie. Její reprezentanti prokázali, že při řešení problémů existují obsahy mysli, které se liší od vjemů a představ a jež mohou mít i nenázornou povahu; podstatou myšlení je uvědomování vztahů, jež může být i nenázorné; usuzováni není jen vědomý proces, může být i „nevědomým vyplýváním“; uvědomování podložené tzv. determinujícími tendencemi (determinierende Tendenzen) je samo o sobě určujícím psychiokým procesem. Práce würzburské školy, související úzce se směrem denkenpsychologie, významně přispěly k oslabení vlivu naturalismu zejména aplikací logických a noetických postupů v experimentální praxi. Psychologie myšlení koncipovaná würzburskou školou byla dále rozvíjena hlavně gestaltismem, který postuloval tezi o uvědomování vztahů prostřednictvím vhledu do problémové situace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Augustin Messer, Karl Ludwig Bühler.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: