nacismusPolitologie

[Název odvozen od výrazu nacionální socialismus], politické hnutí a režim v Německu, vedené NSDAP (Německou nacionálně-socialistickou stranou dělníků). Nacismus se vyvinul v nejbrutálnější odrůdu mezinárodního fašismu. Nacismus se vyznačoval bezuzdnou nacionalistickou a sociální demagogií, pořádal antisemitské pogromy, prováděl protikomunistické štvanice. Po uchopení moci v roce 1933 vytvořil otevřenou teroristickou diktaturu nejreakčnějších sil, zaměřenou především proti všem demokratickým, liberálním a jiným antifašistickým silám. Ideologicky se nacismus opíral o krajní šovinismus a rasismus, filozoficky o iracionalistické myšlenkové proudy (voluntarismus, antidemokratismus, rasismus J. A. Gobineaua, geopolitiku, antisemitismus a pangermanismus). Jeho ústřední ideje, jimiž soustavně propagandisticky zpracovával vědomí mas, jsou v nejkoncentrovanější podobě obsaženy v Hitlerově knize Mein Kampf (Můj boj), hlásající vojenskou expanzi, rasovou nerovnoprávnost, třídní mír ve jménu „nacionální pospolitosti“, vůdcovský princip, víru ve všemohoucnost státního mechanismu (totalitní stát). Hlavními představiteli nacismu byli kromě „vůdce“ A. Hitlera zejména J. Goebbels, H. Himmler, H. Göring, M. Bormann, A. Rosenberg. Využívaje tradic pruského militarismu, vytvořil nacismus pevně skloubený systém hierarchicky uspořádané teroristické diktatury: NSDAP, oddíly SS a SA, gestapo, tzv. lidové soudy a justiční aparát, koncentrační tábory, systém propagandy, organizace mládeže a žen. Po provedení militarizace země se za podpory německé generality dal cestou boje o světovládu. Byl poražen silami protihitlerovské koalice. Na myšlenky nacismu navázal po druhé světové válce neonacismus.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 1. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adolf Hitler, agitka, Akční výbor německé opozice, Albert Einstein, Alfred Rosenberg, Berlínská smlouva 1926, Bruno Leuschner, české výtvarné umění, Ernst Röhm, eugenika, Hans a Sophie Scholl, Hermann Göring, Lotte Reiniger, Luftwaffe, Miklós Kállay, Mina Witkojc, neonacismus, novokantovství, rasismus, Sepp Dietrich, Štefan Haššík, svastika, Sven Hedin, Wehrmacht, Wilhelm Keitel.Reklama: