eugenikaGenetika
[Eugenyka, řečtina], směr v genetice zaměřený na zlepšení dědičných vlastností člověka. Eugenika vznikla koncem 19. století, termín zavedl F. Galton. Pozitivní eugenika usiluje o rozmnožení kladných progresívních dědičných vloh, negativní eugenika o redukci záporných (patogenních) dispozic a o zábranu reprodukce jedinců s genetickou zátěží. Rasismus zneužívá eugeniku k pseudovědeckému zdůvodňování rasové diskriminace, nacismus maskoval eugenickými opatřeními likvidaci miliónů lidí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 8. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Francis Galton, Jaroslav Kříženecký, Vladislav Růžička.

Reklama: