pangermanismus[Pangermanyzmus], agresívní politické hnutí, které vyjadřovalo úsilí německého imperialismu o získání hegemonie na světě. Pangermanismus se zformoval koncem 19. století, zprvu v Rakousko-Uhersku (G. Schönerer, G. Friedjung), později zvláště v Německu (E. Hasne, H. Class, F. Naumann), kde byl jeho organizačním představitelem Všeněmecký svaz. Za svůj cíl si pangermanismus stanovil ovládnutí nových oblastí v zámoří, v jihovýchodní a východní Evropě Za základ německé expanze měla sloužit tzv. Mitteleuropa, hospodářsky sjednocená střední Evropa pod německým vedením. Pangermanismus se vyznačoval vyhroceným nacionalismem, rasismem a militarismem. Později se stal ideologickou součástí německého fašismu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 7. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Friedrich von Bernhardi, nacismus.

Reklama: