antisemitismusNáboženství
[Antysemityzmus, řečtina + hebrejština], jedna z forem náboženské, národnostní a rasové nesnášenlivosti, projevující se v nepřátelském vztahu k židům (od opovržení ke způsobu života přes právní diskriminaci až po pogromy a genocidu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 4. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alfred Rosenberg, Andrej Hlinka, fašismus, Franz Oppenheimer, Heinrich Class, klerofašismus, luďáctví, nacismus, Slovenská republika.