klerofašismusPolitologie
Politické hnutí, spojující katolický klerikalismus s určitými prvky fašismu (zejména italského), forma vlády klerikálního zaměření, uplatňující při výkonu moci fašistické metody. Klerofašismus se zformoval ve 20.–30. letech 20. století a postupně získal rozhodující vliv v některých klerikálních politických stranách různých evropských zemí. Usiloval o stavovské uspořádání společnosti v duchu papežských encyklik Rerum novarum (1891) a Quadragesimo anno (1931) a o nastolení autoritativního státního zřízení, jež by zajišíovalo vedoucí roli katolické církve v politickém, hospodářském i kulturním životě dané země. Specifický klerofašistický režim existoval v letech 1934–1938 v Rakousku a 1939–1945 v luďácké Slovenské republice. Výrazný vliv klerofašismu se projevoval též ve fašistických diktaturách ve Španělsku, Portugalsku a v ustašovském Chorvatsku (1941–1945). Jednotlivé klerofašistické strany, popřípadě režimy se od sebe navzájem lišily různou mírou nacionalismu a antisemitismu i poměrem k italskému a německému fašismu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Andrej Hlinka, Ferdinand Ďurčanský, Franz Karmasin, Ivan Dérer, Milan Ivanka, pomnichovská republika, Vídeň.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: