encyklikaNáboženství
[Latina < řečtina], okružní list, zpravidla papežský list, jímž se římský papež obrací k církevní hierarchii a katolickým věřícím celého světa (později též jedné země) a v němž se vyslovuje k aktuálním věroučným i společenskopolitickým otázkám. Původně byly encykliky adresovány jen biskupům a teprve jejich prostřednictvím ostatním příslušníkům církve, později všem katolíkům, od encykliky Pacem in terris (Mír na zemi) z 1963 též "všem lidem dobré vůle". Encykliky jsou důležitou formou centrálního řízení církve. Podle kánonů katolické církve nepodlehá encyklika diskusi či kritice, nýbrž je určena k plnění. Encykliky se označují podle úvodních slov. Tak Rerum novarum (Nových věcí) Lva XIII. z roku 1891 formuluje sociální program katolické církve, Quadragesimo anno (Čtyřicátým rokem) Pia XI. z roku 1931 je zaměřena proti komunismu, Populorum progressio (Pokrok lidstva) Pavla VI. z roku 1967 se vyslovuje k významu vědy a techniky v soudobém světě atd.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 4. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jan XXIII., klerofašismus, papežství, Pius XI..

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: