pomnichovská republikaDruhá republika – historie, označení krátkého úseku dějin ČR mezi přijetím mnichovského diktátu československou vládou 30.9.1938 a konečným rozbitím ČR ve dnech 14.–15.3.1939. V užším smyslu označení státního útvaru a politického systému vytvořeného po Mnichovu na území okleštěné ČR. V říjnu a listopadu 1938 byly od ČR odtrženy rozšáhlé pohraniční oblasti, připojené na základě rozhodnutí mnichovské konference a vídeňské arbitráže k Německu, Polsku a Maďarsku. ČR ztratila třetinu svého území s téměř 5 miliony obyvatelstva, 40 % průmyslu a značnou část surovinové základny. Okleštěný československý stát, nesoucí oficiální název Česko-Slovensko (99395 km2, 9 680 000 obyvatel), představoval nepřirozený zeměpisný celek, nebyl hospodářsky soběstačný a nedal se prakticky vojensky hájit. V jeho čele stála kapitulantská klika, reprezentovaná vedením nově založené Strany národní jednoty, na Slovensku (jež získalo – podobně jako Podkarpatská Rus – rozsáhlou autonomii) se zmocnili vlády luďáčtí separatisté. Pomnichovská republika se přitom stále zřetelněji dostávala do postavení vazala nacistického Německa, čemuž odpovídala i postupující fašizace vnitřního politického života (legalizace fašistických organizací typu Vlajky, omezování demokratických svobod). V březnu 1939 přistoupilo nacistické Německo k úplné likvidaci ČSR. 14.3.1939 byla pod patronací nacistů vytvořena klerofašistická Slovenská republika, 15.3.1939 byl obsazen německými vojsky zbytek českých zemí, kde byl zřízen protektorát Čechy a Morava. Podkarpatská Rus („Karpatská Ukrajina“) byla připojena k horthyovskému Maďarsku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: