Strana národní jednotyPolitologie
Česká politická strana období pomnichovské republiky, vytvořená v listopadu roku 1938 sloučením všech dosavadních českých stran mimo sociálně demokratické strany a KSČ. Vedoucí roli v ní hráli představitelé bývalé agrární strany v čele s R. Beranem. Strana národní jednoty byla nositelkou fašizačních tendencí, kapitulantství a politiky úzké spolupráce Československa s nacistickým Německem. Po 15.3.1939 byla rozpuštěna a stala se základem protektorátního Národního souručenství.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 2. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Československá národní demokracie, Československá strana národně socialistická, Národní liga, Národní obec fašistická, Národní sjednocení, pomnichovská republika, Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu.

Reklama: