Republikánská strana zemědělského a malorolnického liduPolitologie
Tak zvaná agrární strana – politická strana v předmnichovském Československu. Agrární politické hnutí se v českých zemích zformovalo v 80. až 90. letech 19. století. Jeho hlavním ideologem byl A. Šťastný. Roku 1899 byla založena samostatná Česká strana agrární, jež se roku 1905 sloučila s moravskými agrárníky a přijala název Českoslovanská strana agrární. Po vzniku Československa se stala nejsilnější a nejvlivnější politickou stranou, jež ovládla řadu klíčových pozic ve státě. Roku 1919 přijala název Republikánská strana československého venkova a roku 1922 (po sloučení se slovenskou a podkarpatskou agrární stranou) se stala Republikánskou stranou zemědělského a malorolnického lidu. V čele strany stál v letech 1909–1933 A. Švehla, 1933–1938 R. Beran, k jejím dalším čelným představitelům patřili zejména F. Udržal, J. Malypetr, M. Hodža, F. Staněk, J. Vraný. Tiskovým orgánem strany byl deník Venkov. Agrární strana se účastnila všech vládních koalicí, v letech 1922–1938 obsazovala funkci ministerského předsedy. Zastupovala zájmy zemědělců a stála v opozici vůči politické skupině Hradu. V roce 1938 vstoupila do Strany národní jednoty jako její vedoucí složka. Po druhé světové válce byla obviněna z údajného podílu na rozbití republiky a její činnost nebyla obnovena. Řada jejích bývalých exponentů však působila v letech 1945–1948 v národní socialní, lidové a zejména slovenské Demokratické straně.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 6. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antonín Švehla, Česká strana agrární, Strana národní jednoty, Sudetoněmecká strana.