Sudetoněmecká stranaSudetendeutsche Partei, SdP, henleinovci – německá fašistická strana v Československu v letech 1933–1938. Založena 1.10.1933 K. Henleinem pod názvem Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta), SHF. Roku 1935 přijala název SdP. Jádrem její členské základny byli příslušníci a stoupenci německých nacionalistických stran Deutsche Nationalpartei a Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei, zakázaných roku 1933 československou vládou pro iredentistickou činnost. SdP působila mezi německými obyvateli Československa jako agentura nacistického Německa. V počátečním období své činnosti projevovala vnější loajalitu vůči Československu, postupně však stále agresivněji vystupovala se separatistickým programem autonomie Sudet, který se měl stát nástrojem rozbití ČSR v souladu s expanzivními plány hitlerovského Německa. Nacionální i sociální demagogií, využívající mj. masové nezaměstnanosti v pohraničních průmyslových oblastech, získala podporu většiny německého obyvatestva – v českém pohraničí a po volbách roku 1935 se stala druhou nejsilnější stranou v československém parlamentu (reprezentovala dvě třetiny hlasů německých občanů Československa – 1 249 000 hlasů). Přestože se od poloviny 30. let stále otevřeněji projevovala jako pátá kolona nacistického Německa v ČSR, československé vládnoucí kruhy její činnost tolerovaly. Některé reakční složky českého a slovenského politického tábora (agrární strana, HSĽS) s ní udržovaly i politické kontakty. V březnu roku 1938 přešla do SdP většina členstva likvidovaných německých aktivistických stran v Československu (agrární a křesťanskosociální). V dubnu roku 1938 předložila SdP československé vládě ve formě tzv. karlovarských požadavků ultimátum, žádající faktické předání moci v pohraničních oblastech SdP. V září roku 1938 pak otevřeně vystoupila s požadavkem připojení těchto oblastí k nacistickému Německu. Dne 12.9.1938 zorganizovala v pohraničí ozbrojené povstání německého obyvatelstva které bylo záhy potlačeno a SdP byla dne 16.9.1938 úředně rozpuštěna. Po odstoupení pohraničních krajů českých zemí nacistickému Německu na základě mnichovské dohody se SdP dne 5.11.1938 oficiálně sloučila s NSDAP. HIavními představiteli strany byli K. Henlein a K. H. Frank, tiskovým orgánem Die ZeitČas.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 2. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Freiwilliger Schutzdienst, karlovarské požadavky, Karpatoněmecká strana, mnichovská dohoda, Národní sjednocení, Německá nacionálně socialistická strana dělnická.

Reklama: