Národní sjednoceníPolitologie
Česká politická strana, vytvořená v letech 1934 až 1935 sloučením Československé národní demokracie (předseda K. Kramář), Národní ligy (předseda J. Stříbrný) a Národní fronty (předseda F. Mareš). Volební neúspěch Národního sjednocení však odhalil vnitřní nesourodost nové strany a umocnil rozpory v jejích řadách. V červnu roku 1937 se Národní liga opět osamostatnila. Valný sjezd Národního sjednocení dne 19.6.1937 přijal nový program strany, odmítl „opoziční nacionalismus“ Stříbrného a vyslovil se pro „konstruktivní nacionalismus“ a účast ve vládě. Vedle různých reakčních i fašizujících sil se v Národním sjednocení v letech 1937–1938 stále výrazněji uplatňovala i skupina mladších národně demokratických politiků kolem revue Národní myšlenka (L. Rašín, V. Klíma, F. Toušek), vyslovující se pro rozhodný postup proti Sudetoněmecké straně a hrozící agresi nacistického Německa a v září 1938 se výrazně exponující ve Výboru na obranu republiky. Koncem roku 1938 ukončilo Národní sjednocení svou činnost a většina jeho členstva přešla do Strany národní jednoty. Předsedou Národního sjednocení byl v letech 1935–1937 K. Kramář, po jeho smrti stálo v čele strany tříčlenné kolektivní vedení. Ústředním tiskovým orgánem byly Národní listy, v letech 1935–1937 též Polední list.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 2. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Československá národní demokracie, František Toušek, Jiří Stříbrný, Ladislav Rašín, Národní liga, Výbor na obranu republiky.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: