Československá strana národně socialistickáPolitologie
Československá politická strana založená roku 1897 pod názvem Česká strana národně sociální. Jejím zakladatelem a dlouholetým předsedou byl V. J. Klofáč, tiskovým orgánem bylo od roku 1907 České slovo. V roce 1918 přijala strana název Československá strana socialistická, a roku 1926 Československá strana národně socialistická. Byla jednou z nejaktivnějších státotvorných stran první republiky, účastnila se většiny vládních koalic. Na podzim 1938 ukončila svou činnost, většina jejího členstva vstoupila do Strany národní jednoty, menší část do Národní strany práce. Za druhé světové války se její příslušníci účastnili domácího i zahraničního odboje. Po válce byla obnovena, tiskovým orgánem se stalo Svobodné slovo. Ve volbách 1946 získala 18,3% hlasů a stala se hlavním politickým protivníkem Komunistické strany Československa. V únoru 1948 iniciovali ministři Československé strany národně socialistické demisi demokratických členů vlády a strana samotná se transformovala v Československou stranu socialistickou, jež se stala součástí Národní fronty.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 6. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antonie Kleinerová, Česká strana národně sociální, Československá strana socialistická, František Uhlíř, Františka Zemínová, Jaroslav Stránský, Jindřich Trnobranský, Jiří Hejda, Josef Nestával, Národní liga, Národní strana práce, Výbor na obranu republiky.