Národní frontaNárodní fronta Čechů a Slováků, NF – svazek politických stran a společenských organizací v Československu v letech 1945–1990. Byla ustavena v březnu 1945 v Moskvě představiteli londýnského a moskevského zahraničního odboje a zástupci Slovenské národní rady. Ve svém programu měla zakotven princip národní jednoty a spolupráci všech demokratických a antifašistických sil v poválečném Československu. Sdružovala všechny povolené politické strany a od února 1948 se stala nástrojem totalitního politického systému uplatňovaného Komunistickou stranou Československa. Mimo NF nesměla působit žádná organizace, která se chtěla podílet na politickém a veřejném životě v Československu. NF byla zrušena 7.2.1990. V rámci Národní fronty Československé socialistické republiky působily například organizace: Komunistická strana Československa, Revoluční odborové hnutí, Socialistický svaz mládeže, Československý svaz žen, Svaz československo-sovětského přátelství, Československý svaz tělesné výchovy, Československý svaz protifašistických bojovníků, Československý červený kříž, Československý svaz novinářů, Ústřední rada družstev aj. V rámci České Národní fronty např. Československá strana socialistická nebo Československá strana lidová, na Slovensku Strana slovenskej obrody či Strana slobody.

Datum vytvoření: 27. 2. 2008
Datum aktualizace: 27. 2. 2008
Autor: -JH-

Odkazující hesla: Česká národní rada, Československá strana lidová, Československá strana národně socialistická, Československá strana socialistická, Prozatímní národní shromáždění, Socialistický svaz mládeže.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: