Slovenská republikaSlovenský štát – státní útvar klerofašistického charakteru na území Slovenska (bez oblastí odstoupených v listopadu 1938 Maďarsku), vyhlášený 14.3.1939 slovenským sněmem na základě předchozí Hitlerovy dohody s J. Tisem a F. Ďurčanským z 13.3.1939. Vazalský stát, ovládaný nacistickým Německem, do jehož hospodářské a politické sféry vlivu byl postupně zcela začleněn. Německo získalo mimo jiné právo zřizovat své vojenské posádky v tzv. ochranné pásmu na západním Slovensku, slovenská armáda byla organizována v dohodě s německým velením, zahraniční politika byla podřízena válečným cílům Osy Berlín-Řím. Slovenská republika přistoupila k Paktu proti Kominterně a k Paktu tří. Dne 23.6.1941 vypověděla válku Sovětskému svazu a v prosinci 1941 USA a Velké Británii. Slovenská republika byla státem klerofašistické diktatury, specificky aplikujícím některé prvky fašismu italského (korporativismus) a německého (nacionální socialismus, antisemitismus). Vládnoucí politickou stranou byla Hlinkova slovenská ľudová strana, jejíž vedení v čele s J. Tisem – prezidentem Slovenské republiky – soustředilo ve svých rukou prakticky veškerou rozhodující moc ve státě. V důsledku sílícího protifašistického odboje slovenského lidu, jenž od roku 1942 přecházel k partyzánským formám boje, se vládnoucí fašistická klika postupně dostala do izolace, její mocenský aparát se rozložil a udržoval se jen s pomocí nacistického Německa. Slovenský stát byl likvidován v průběhu Slovenského národního povstání (na povstaleckém území) a postupného osvobozování jednotlivých částí Slovenska Sovětskou armádou. Na osvobozeném území se konstituovala nová československá lidová demokratická státní moc.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Ignác Kolčák, Javorová dolina, Katarína Lazarová, Popriečny, Suchá dolina, Trenčianska vrchovina.

Reklama: