SS[Šucštafl, česky ochranný oddíl], ozbrojená teroristická organizace nacistické strany v Německu (NSDAP). Vznikla roku 1925 jako elitní organizace SA z fanaticky oddaných a zaručeně „árijských“ přívrženců A. Hitlera, sloužila původně jako jeho osobní stráž. Od roku 1929 byl říšským vůdcem SS H. Himmler. Po Röhmově puči byly oddíly SS organizačně odděleny od SA. Po roce 1933 se staly SS významnou oporou nacistického režimu. Vedle všeobecných oddílů SS a SD SS (bezpečnostní služby SS) byly ustaveny zvláštní oddíly (SS-Totenkopfverbände, Svazy umrlčí lebky), určené ke střežení koncentračních táborů, jejichž správa podléhala SS od roku 1934. Další skupiny SS se účastnily přímo válečných operací jako bojové jednotky (Waffen-SS, Zbraně SS). Během 2. světové války dosáhly vojenské formace SS síly 40 divizí. S upevňováním nacistické diktatury v Německu a politickým vzestupem H. Himmlera pronikaly SS stále těsněji do státního i hospodářského aparátu. Prostřednictvím zvláštní organizace (Kruh přátel říšského vůdce SS) udržovaly SS těsné svazky s německými monopolisty a byly od nich finančně podporovány. V červnu 1936 se Himmler stal šéfem německé policie, v září 1939 byly sdruženy všechny represívní orgány nacistického státu pod správou RSHA pod vedením R. Heydricha. V listopadu roku 1939 převzaly SS úřady gestapa a kriminální policie. Od roku 1943 byl Himmler i říšským ministrem vnitra, čímž bylo dovršeno podřízení veškerého státního a bezpečnostního aparátu nacistického státu SS a jejich říšskému vůdci (nevztahovalo se na stranický aparát NSDAP). SS ovládaly a řídily jak vyhlazovací zločineckou politiku nacismu proti židům (holokaust) a národům okupovaných zemí (jedno z oddělení RSHA pod vedením A. Eichmanna se zabývalo „konečným řešením židovské otázky“), tak vyvražďování německých bojovníků antifašistického odporu. Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku byly SS prohlášeny dne 1.10.1946 za zločineckou organizaci a zakázány.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 10. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: generální plán Východ, Gustav von Kahr, Josef Mengele, Karl Wolff, koncentrační tábory, Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku, nacismus, Neuengamme, Oranienburg, Osvětim, pracovní tábory, Richard Walter Darré, Röhmův puč, Sachsenhausen, Sepp Dietrich, Sonderjagdkommando, Sovinec, Waffen-SS, Wehrmacht.