Mezinárodní vojenský tribunál v NorimberkuPolitologie / Vojenství

Mezinárodní soudní orgán ke stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců v Evropě z doby 2. světové války. Založen podle londýnské dohody z 8.8.1945, uzavřené mezi SSSR, USA, Velkou Británií a Francií. Proces se konal v Norimberku v období 20.11.1945–1.10.1946. Jako soudci a žalobci působili pracovníci vojenské justice uvedených velmocí. Zásady, jimiž se řídili, byly schváleny jednomyslnou rezolucí Valného shromáždění OSN (a staly se součástí mezinárodního práva). Úkolem tribunálu bylo soudit a potrestat zločiny proti míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Předmětem řízení byla také nacistická agrese a okupace Československa. Vycházelo se ze zásady trestnosti za zločiny proti míru a proti lidskosti a individuální odpovědnosti za jejich pácháni. Souzeno bylo 22 hlavních válečných zločinců, členů vlády, vrchního veleni německé nacistické armády, z nichž 12 bylo odsouzeno k smrti (H. Göring, který spáchal sebevraždu před popravou; J. von Ribbentrop, W. Keitel, E. Kaltenbrunner, A. Rosenberg, H. Frank, W. Frick, J. Streicher, F. Sauckel, A. Jodl, A. Seyss-Inquart a v nepritomnosti M. Bormann, který nebyl dopaden), k trestu odnětí svobody byli odsouzeni R. Hess, W. Funk, E. Raeder, B. Schirach, A. Speer, K. Neurath a K. Dönitz. Jako zločinecká organizace byly odsouzeny SS, gestapo, SD a vedoucí štáb NSDAP. Přes protest člena tribunálu za SSSR byli osvobozeni H. Schacht, H. Fritzche, F. Papen a jako organizace nacistická vláda a generální štáb.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 1. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alfred Jodl, Alfred Rosenberg, Arthur Seyss-Inquart, Baldur Schirach, Fritz Sauckel, Konstantin von Neurath, tribunál, Wilhelm Frick.

Reklama: