Josef DobrovskýHistorie
*17.8.1753 – †6.1.1829, český učenec, jazykozpytec a historik, katolický kněz. Zakladatel vědeckého lingvistického studia, vedoucí osobnost národního obrození. Spisem o historickém základu slovanských jazyků (Institutiones linguae slavicae dialecti veterisZáklad staroslovanského jazyka) se stal zakladatelem slavistiky, rozvoj bohemistiky ovlivnil první soubornou literární dějepisnou prací Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur (Dějiny české řeči a literatury). Na obrozenské jazykové snahy a básnickou praxi zapůsobil zvláště stanovením zásad přízvučné prozódie a všestrannou péčí o dobový literární jazyk, hlavně zpracováním české mluvnice (Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen SpracheZevrubná mluvnice jazyka českého) a Německo-českého slovníku (Deutsch-böhmisches Wörterbuch).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adolf Patera, Alois Vojtěch Šmilovský, Balassagyarmat, Benjamin Jedlička, bohemistika, česká literatura, české a slovenské národní obrození, český jazyk, deismus, František Palacký, František Tkadlík, herderismus, Ilja Prachař, Jerzy Samuel Bandtkie, Johann Wolfgang von Goethe, Juraj Ribay, kantovství, literární kritika, literární věda, Martin Růžek, osvícenská literatura, osvícenství, pravopis, přísloví, slavistika, Václav Fortunát Durych, Vojtěch Nejedlý.

Reklama: