prozódie[Prozódye, řečtina], nauka o zvukové stránce jazyka z hlediska veršové výstavby, tedy nauka o přízvuku a kvantitě. V širším slova smyslu způsob, jakým je prozodických prvků v daném jazyce využito pro veršovou výstavbu, nebo vůbec nauka o verši. Podle toho, který jazykový prvek je základem verše, se rozeznává prozódie tónická (zakladem je přízvuk), sylabická (základem je počet slabik), časoměrná (základem je normování slabičných délek), v českém verši převažuje prozódie sylabotónická.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Josef Dobrovský, jungmannovci.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: