Indický oceán

MapaMoře a oceány

Mezi východním pobřežím Afriky, jižním pobřežím Asie, západním pobřežím Austrálie a Malajským souostrovím a Antarktidou. Třetí největší oceán světa. Rozloha 75 miliónů km2, střední hloubka 4000 m, největší 7450 m v Jávské předhlubni, objem vody 282,6 milionu km3. Od Atlantského oceánu je oddělen 20. poledníkem (jižní cíp Afriky), od Tichého oceánu 147. poledníkem. Slanost vody v otevřeném oceánu je 33,6-36,6‰, v Rudém moři až 79‰, teplota vody v létě dosahuje až 28 °C. Podnebí na severu ovlivňují monzuny (teplá, suchá, slunečná zima a deštivé větrné léto), ve středu pasáty a na jihu silné západní větry. Monzunové větry vyvolávají mořské proudění v zimě západního směru, v létě opačně (často využíváno mořeplavci). Mořské proudy zanášejí občas ledové kry z Antarktidy až na 35° jižní šířky. Ostrovy jsou převážně kontinentální (největší Madagaskar, Šrí Lanka), některé sopečné a korálové. Na severu jsou okrajová moře a zálivy (Rudé moře, Adenský záliv, Perský záliv, Ománský záliv, Arabské moře, Bengálský záliv), na jihu málo členité. Řada ostrovů a souostroví původu pevninského (Madagaskar, Sundy, Šrí Lanka), sopečného (Maskarény, Komory, Maledivy, Kergueleny), vrásového (Andamany, Nikobary), korálového (Maledivy, Seychely, Čagoské ostrovy). Na dně je Středoindický hřbet, směrem k jihozápadu Západoindický hřbet, podél 90° východní délky Východoindický hřbet, na něj navazuje Západoaustralský hřbet, na jihu je Kergulenský hřbet. Oceánské pánve: Arabská, Somálská, Středoindická, Západoaustralská, Australsko-antarktická. Hlavními oblastmi rybolovu jsou okrajová moře, v antarktických vodách se lovily velryby. Námořní doprava. Velké přístavy: Bombaj, Kalkata, Karáčí, Kolombo, Rangún, Perth, Durban. Roku 1497 Vasco da Gama obeplul Mys Dobré naděje, doplul do Indie. Především Portugalské lodě vyzbrojené děly ovládly obchod. V 17. stoleti je nahradila holandská Východoindická společnost (1602-1798).Od roku 1815 ovládla prostor Indického oceánu Británie. V roce 1869 byl otevřen Suezský průplav, což znovuoživilo zájem Evropy o Východ. 26. prosince zasáhly pobřeží Indického oceánu vlny tsunami, způsobené zemětřesením v Indickém oceánu. Vlny připravily kolem 250000 lidí o život.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: abysální plošina, Afrika, Amiranty, Andamanské moře, Andamany, Andamany a Nikobary, Antarktida, Antarktis, Arabské moře, Arafurské moře, Bassův průliv, Beira, Bengálský záliv, cyklón, Dampierovo souostroví, Discovery, Dračí hory, Durban, East London, Fitzroy, Jávská předhlubeň, Kergueleny, klipkovití, Knoxovo pobřeží, Kokosové ostrovy, Lakshadweep, Limpopo, Mac Robertsonovo pobřeží, Madagaskar, Manica, Maputo, Murchison, Murray, Natal, oceán, Padang, Pemba, Pemba, Port Elizabeth, Rudé moře, Sawuské moře, Sofala, Somálský poloostrov, Spencerův záliv, Sundské ostrovy, Sundský průliv, světový oceán, Tana, Tasmanovo moře, Tichý oceán, Timorské moře, Tugela, Východní Indie, Wilkesova země, Zambezi, Zanzibar, zéva.