AntarktidaGeografie / Kontinenty / Antarktida
Jihopolární pevnina s rozlohou 13,2 milionu km2 s přilehlými ostrovy. Včetně šelfových ledovců 14,1 milionu km2. Bez trvalého osídlení. Je obklopena jižními okrajovými moři oceánu Atlantského, Tichého a Indického. Antarktickým poloostrovem se přibližuje k Jižní Americe na vzdálenost 1450 km. Antarktida má ze všech kontinentů největší střední výšku (2040 m). Z 99 % ji kryje pevninský ledovcový štít, z něhož místy vystupuje skalní podloží. Nejvyšší je hora Vinson, 5140 m.n.m. Malá bezledá území se nazývají antarktické oázy (viz též Bungerova oáza). V geologické minulosti byla Antarktida součástí Gondwany, zaledněna je od starších třetihor. Objevena ložiska kamenného uhlí, rud železa, uranu a mnoha barevných kovů. Podnebí Antarktidy je drsné polární, s průměrnou měsíční teplotou v období zimním -8 °C (na pobřeží) až -70 °C (ve vnitrozemí) a v období letním 2 °C (na pobřeží) až -50 °C (ve vnitrozemí). Absolutní minimum bylo naměřeno ve výzkumné stanici Vostok, -88,3 °C. Průměrná roční teplota u této stanice je -56 °C. Časté jsou silné větry a sněhové bouře. Srážky jsou malé, většinou sněhové, roční průměr je 175 mm, na pobřeží a ostrovech dosahuje až 1000 mm. Rostlinstvo a živočišstvo jsou chudé, zčásti reliktní. Vyskytuje se hlavně na pobřeží a v oázách. Nejtypičtější jsou tučňáci a ploutvonožci. Od roku 1959 platí pro Antarktidu smlouva o mezinárodním mírovém a vědeckém využívání, vědecké stanice. Název je uměle vytvořen z řečtiny anti = na protilehlé straně a Arktis, tj. naproti Arktidě, naproti Severu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Amundsenovo moře, Anomodontia, antarktický, Antarktický poloostrov, Antarktis, Antonín Mrkos, Atlantský oceán, Ballenyovo souostroví, Bellingshausenovo moře, Britské antarktické území, Bungerova oáza, Drygalského ledovec, Erebus, Filchnerův šelfový ledovec, Indický oceán, Knoxovo pobřeží, kontinent, Kordillery, Lystrosaurus, Mac Robertsonovo pobřeží, Novolazarevská, Oatesovo pobřeží, Otto Gustav Nordenskjöld, pevninský ledovec, Pobřeží královny Mary, Pobřeží prince Olafa, Pobřeží princezny Astrid, Pobřeží princezny Ragnhildy, Rooseveltův ostrov, Rossova ledová bariéra, Rossovo moře, Rossův ostrov, Rossův šelfový ledovec, Schirmacherova oáza, Scottův ledovec, Scottův ostrov, Showa, telení ledovců, Tichý oceán, tundra, Viktoriina země, Vinson, východoantarktický šťít, Weddellovo moře, Wilkesova země, Země Marie Byrdové.