abysální plošinaTyp hlubokomořských rovin přimykajících se ke kotlinám dna oceánů a k příkopům okrajových moří přechodné oblasti. Podle tvaru se člení na ploché (subhorizontální) a na pahorkovité. Ploché abysální plošiny vznikají rychlým usazováním, pahorkovité (zvláště v Tichém a Indickém oceánu) jsou rozčleněny pahorky a hydroxidy pásmy s výškovými rozdíly 500–1000 m.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 1. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: hlubokomořská pánev.