averroismusFilozofie
Filozofie, [Latina], radikální proud evropské protischolastické filozofie, ovlivněný učením Averroovým. Střediskem averroismu byla ve 13.–14. století Paříž, stoupenci zvláště Siger Brabantský a Boetius de Dacia, hlavními odpůrci Albert Veliký, Tomáš Akvinský. Od roku 1209 byl averroismus církví zakázán a jeho představitelé byli souzeni na koncilech, kde byly napadeny teze averroismu: učení o věčnosti světa, o individuální smrtelnosti, teorie dvojí pravdy a teze útočící na náboženství a církev.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: aristotelismus, augustinismus, Averroes, De tribus impostoribus, Guillaume de Saint-Amour, teorie dvojí pravdy, Tomáš Akvinský.