AverroesLékařství / Biografie / Filozofie
[Arabsky Ibn Rušd Abú-l-Valíd Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad], *1126 – †11.12.1198, arabský filozof, lékař a právník u panovnického dvora v muslimském Španělsku. Na nátlak teologických kruhů vyhnán, jeho spisy páleny. Jím vrcholí vývoj arabské filozofie. Komentátor Aristotela a pokračovatel v materialistické tendenci jeho učení. Tvůrce učení o dvojí pravdě, ovlivnil evropskou filozofii. Ovlivnil křesťanskou teologii, latinský averroismus.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: arabská filozofie, averroismus, Jishak Albalag, natura naturans, padovská škola averroistů, scholastika.