Siger z BrabantuBiografie / Filozofie
*asi 1235 – †asi 1284, francouzský scholastický filozof, vůdčí představitel averroismu na pařížské univerzitě. Ve svém díle usiloval o nezávislost filozofie na teologii, uznával jen filozofické autority, především Aristotela. Zastával teorii dvojí pravdy. Proti myšlence stvoření z ničeho (creatio ex nihilo) staví tezi o věčnosti světa. Vzhledem k samostatnosti hmoty, její nezávislosti na božské vůli, má činnost boha podle Sigera charakter nutnosti, jež vystupuje jako přirozená zákonitost světa. Individuální duše člověka zaniká zároveň s jeho tělesnou smrtí. Individuální nesmrtelnost existuje podle Sigera jen v přeneseném smyslu – jako nesmrtelnost lidského rodu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: averroismus, teologie a filozofie, teorie dvojí pravdy, tomismus, univerzália.