vyznání víryNáboženství

Symbol víry – stručný souhrn základních a hlavních dogmat věrouky určitého náboženství nebo církve, která se mají přijímat bez dokazování. Všeobecně křesťanské (apoštolské) vyznání víry zahrnuje 12 částí (článků). V prvních osmi se hovoří o trojjedinosti Boha, vtělení Ježíše Krista a o vykoupení hříchů, další jsou věnovány církvi, křtu a otázkám věčného života. Vyznání víry sestavili církevní otcové, schváleno bylo na nicejském (325) a cařihradském (381) koncilu. Toto nicejsko-cařihradské vyznání víry se používá při bohoslužbách, v breviáři se používá vyznání víry Atanasia, vysvětlující podrobněji učení o Trojici boží a o vtělení Krista, při nastoupení církevního úřadu se skládá formou přisahy tzv. tridentsko-vatikánské vyznání víry. V katolicismu revidoval a zformuloval vyznání víry tridentský koncil 1545 – 1563, v protestantismu M. Luther, J. Kalvín a U. Zwingli. Podrobný výklad vyznání víry obsahují katechismy.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 7. 2021
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: