Ulrich ZwingliBiografie

[Cvingli], *1.1.1484 – †11.10.1531, (Huldrych, Huldreich), švýcarský náboženský a sociální reformátor. Studoval ve Vídni a Basileji, roku 1515 se zúčastnil jako polní duchovní válečných tažení Švýcarů do Itálie, později působil jako kazatel v Curychu. Opíraje se o biblickou a augustiniánskou tradici, ale i o renesanční humanismus, započal reformní činnost nezávisle na M. Lutherovi. Později posílen Lutherovým příkladem vyhlásil roku 1523 svých 67 tezí a postavil se do čela reformního hnutí, které zvítězilo i v Bernu, Basileji a dalších švýcarských městech. Hlásal křesťanství mravnosti a zlepšení podmínek života na zemi, které odpovídaly představám měšťanstva. Odmítl katolické svátosti, uctívání soch a obrazů, zamítl celibát, uzavřel kláštery a zkonfiskoval jejich majetek a prosazoval republikánské principy v organizaci církve i v politickém zřízení. Nespojil se však se selsko-plebejským hnutím, potlačoval je, bojoval s novokřtěnci a zúžil tak sociální základnu své reformace. Zwingli se politicky snažil o vytvoření společenství měst a nových kantonů pod vedením Curychu proti Habsburkům podporovaným katolickými horskými kantony. Roku 1529 jim vyhlásil válku, v bitvě u Kappelu 1531 padl. Zwingliho reformace (zwingliánství) se prosadila jen ve městech, postupně pak splynula s kalvínstvím v helvetské vyznání.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 10. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Andreas Bodenstein, Berchtold Halley, Heinrich Bullinger, Kappel, Michael Gaismair, reformace, vyznání víry, zwingliánství.

Reklama: