hříchNáboženství

Stěžejní pojem křesťanského náboženství, chápaný jako výraz neposlušnosti vůči Bohu, urážka Boha či porušení Boží smlouvy. Křesťanské náboženství odvodilo původ hříchu z adamského pádu a vytvořilo tak postulát dědičného hříchu (smysl hříchu je v jeho obecnosti, vyplývající z prvotního hříchu Adama a Evy, kteří se podle mýtu chtěli vymknout Boží autoritě; být člověkem proto znamená být hříšníkem, neboť čistý se nemůže zrodit z nečistého). Křesťanská teologie rozlišila několik základních významů slova hřích (neúmyslné opuštění cesty určené Bohem, nepravost, přestoupení příkazu, vzpoura či odmítnutí Boha) a propracovala různé systémy závažnosti a zbavování se hříchu. Náboženské pojetí hříchu sehrálo důležitou roli v četných teologických sporech uvnitř církve (heretické směry, reformace). Viz také adamský pád. Přeneseně porušení určitého závazku či normy, neposlušnost a provinění vyžadující trest.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Genesis, křest, spasení, vyznání víry, zpověď.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: