Genesis[Genezis], první z tzv. pěti knih Mojžíšových (řecky Pentateuch, hebrejsky Tóra) Starého zákona; podle Septuaginty (řeckého překladu Starého zákona) Genesis kosmu (Zrození světa). Vedle tzv. stvořitelských mýtů obsahuje rozvedení náboženských principů prvního hříchu, božího trestu a formalizace manželství, mýtus genealogie izraelských pokolení, legendu o potopě světa ap. Text Genesis vznikal postupně od 10. století př.n.l., posléze byl kanonizován a začleněn do textu bible. – V původním židovském náboženství byla Genesis akceptována jako normativní kodex (zákon), obecně chápána jako úvod k tzv. historickým knihám Starého zákona, vycházející z více pramenů (Jahve a Elohim jako dvojí hebrejské označení jediného boha). Teologické výklady potlačují historický a antropomorfní ráz Genesis a snaží se zdůraznit její náboženský charakter ve vztahu světa, člověka a boha (bůh-stvořitel, bůh-spasitel). – Jednotlivé motivy Genesis velmi často zpracovávány v křesťanském umění a ikonografii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Lámech, Lámech.