JahvePouště
Jehova – původně démonické božstvo pouště některých hebrejských (izraelských) kmenů, zjevující se v podobě ohnivého sloupu nebo keře, později hlavní a nakonec jediný bůh starověkých Židů (podstata judaistického monoteismu). Jeho jméno mělo podle náboženských představ magickou sílu. Proto bylo zapovězeno je uvádět jinak než v opisech (například Adonai, „pán“) s výjimkou velekněze ve svatostánku. Ve středověku byl Jahve označován nesprávnou formou Jehova, v českých překladech Starého zákona výrazem Hospodin. Monoteismus jahvistické tradice se stal později východiskem křesťanského náboženství a islámu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 10. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: archa úmluvy, Genesis, hebrejské kmeny, Lot, macesy, potopa světa, Svědkové Jehovovi.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: