Svědkové JehovoviNáboženství
Jehovisté – extrémní náboženská organizace vzniklá na začátku 70. let 19. století v USA, která se vyvíjí od sekty k církvi. Původně tzv. kroužek Badatelů bible, z kterého v 80. letech 19. století vznikla Siónská traktátní společnost Strážné věže, od 1931 s názvem Svědkové Jehovovi s ústředím v Brooklynu. Věrouka Svědků Jehovových popírá trojjedinost boha zdůrazněním starozákonního boha Jahva; Ježíš Kristus jako vykupitel lidstva je prvorozeným synem božím, Duch svatý není osoba, ale pouze účinná síla Jahvova. Svědkové Jehovovi věří v satana a démony jako původce veškerého zla, odmítají však existenci pekla, nesmrtelnost duše, uctívání náboženských symbolů a svatých; zakazují požívat krev a transfúzně manipulovat s krví, odmítají vojenskou službu a svým vystupováním se izolují od společnosti, jejíž dějiny interpretují jako zápas mezi Jahvem a říší satanovou, který vyvrcholí vyhlazením obyvatelstva nejehovistického přesvědčení a nastolením vlády společnosti nového světa.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 4. 2016
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: