tridentský koncil19. ekumenický koncil, konaný v letech 1545 až 1563 v Tridentu. Byl svolán na nátlak Karla V., který chtěl v zájmu své politiky v římskoněmecké říši docílit dohody mezi katolíky a protestanty (Karel V. požadoval reformu církve, zrušení celibátu, užívání kalicha pro laiky). Na koncilu však převážily tendence zaměřené proti radikálním reformám katolické církve. Pod vlivem papeže byla přijata řada dogmat namířených proti reformaci (apokryfy a církevní tradice byly postaveny na roveň Písmu, dogma o dědičném hříchu) a posílena organizační jednota římskokatolické církve. Tridentský koncil vytvořil podmínky pro nástup celoevropské protireformace na konci 16. a zejména v 17. století.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 12. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aegidius Tschudi, Antonín Brus z Mohelnice, Dies irae, druhá scholastika, Giovanni Francesco Commendone, Karel V. z dynastie Habsburků, matrika, Petrus, Pius IV., reformace, římskokatolická církev, Saint-Denis, tropus, vyznání víry.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: