umělá inteligenceMísta a oblasti
Oblast výzkumů, které se týkají imitace intelektuálních procesů, jimiž se vyznačuje lidské poznávání světa. Problém napodobení intelektuálních a logických pochodů vyvstal již v 18. století s vývojem konstrukce různých automatů. Soudobé vědecké objevy, proces automatizace, uplatňování kybernetiky a modelování nejrůznějších procesů vyhrotily otázku umělé inteligence na vyšší úrovni. Jde o problém typicky interdisciplinární, vyžadující spolupráci přírodních a technických věd, fyziologie a psychologie, kybernetiky a teorie informace a dalších oborů. V současné době se intenzívně pracuje na upřesnění vztahů mezi informací a vědomím, mezi informaci a uspořádaností hmotných systémů na různých vývojových stupních, informace a energie a dalších. Klíčovou otázkou je analýza shod a rozdílů mezi mozkem a počítačem. V současnosti se střetají dva krajní názory, z nichž jeden předpokládá možnost vytváření umělé inteligence rozšiřováním shod mezi mozkem a automatem, resp. rozvíjením biologických prvků v budoucích počítačích, druhé stanovisko akcentuje kvalitativní rozdíly mezi živými a umělými strojovými systémy, mezi člověkem a automatem, který vždy zůstává vůči člověku sekundární.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: explorační analýza dat, IQ, kalkul, neostrá množina, procedurální a deklarativní jazyk.

Reklama: