procedurální a deklarativní jazykRozdílná vývojová stadia programování počítačů. Programování v procedurálních programovacích jazycích vyžaduje, aby řešení problému bylo popsáno procedurou, tj. přesným popisem, jak má být daný problém řešen. Při použití deklarativního (specifikačního) jazyka uživatel určuje pouze to, co má být dosaženo. To ovšem předpokládá implementaci kognitivní aktivity a heuristických schopností, tj. prvků tzv. umělé inteligence, jimiž by měly disponovat počítače tzv. páté generace. Typem deklarativního jazyka je logické programování (PROLOG).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: deklarativní a cílově orientovaná sémantika.

Reklama: