neostrá množinaFuzzy množina, anglicky fuzzy set – zobecnění teorie množin vycházející z metateoretického předpokladu neostrostí prvků. Tzv. princip inkompatibility vyvozuje z růstu složitosti popisovaného systému klesající schopnost přesné formulace významných soudů o jeho chování a zavádí přesnost a relevantnost jako komplementární charakteristiky. Z tohoto zobecnění, že lze určit reprezentanty, ale o každém prvku univerza lze těžko rozhodnout, má-li určitou vlastnost, plyne předpoklad vágnosti vymezení neostré množiny. Na rozdíl od klasické teorie množin, kdy z předpokladu lze jednoznačně určit příslušnost prvku k množině, teorie neostrá množina toto rozhodnutí nahrazuje „stupněm příslušnosti“. V 60. letech zformuloval matematický aparát L. A. Zadek a neostrou množinou nazval funkci přiřazující prvkům univerza jejich stupně příslušnosti. Operace s neostrou množinou jsou přirozeným zobecněním operací s klasickými množin mi, navíc je definován součin (odvážný průnik – bold interaction) a doplněk, neboť porušuje zákon vyloučení třetího. Perspektiva aplikací se očekává zejména v modelování sémantiky přirozeného jazyka a v modelování rozhodovacích procesů, dále v mnoha oborech umělé inteligence, neboť tvoří organický přechod lingvistického a matematického modelování.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: fuzzy pojem, ostrost jmen.

Reklama: