zákon vyloučení třetíhoLatinsky exclusi terii principium – logika základní zákon logiky, formuloval jej Aristoteles: ze dvou protikladných výroků je nutně jeden pravdivý a druhý nepravdivý, žádná třetí možnost nepřichází v úvahu. Zákon vyloučení třetího spolu se zákonem sporu tvoří metateoretický základ klasické logiky. Zákon vyloučení třetího neplatí v tří- a vícehodnotové logice; v intuicionistické nebo konstruktivistické logice je jeho platnost omezena pouze pro konečné obory proměnnosti.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: neostrá množina, tertium non datur.