stoicheionAntické Řecko
[Řecké písmeno, krok, článek řady], absolutně základní prvek v představách starořeckých filozofů, tento prvek je považován za princip (základ) všeho Jsoucího. První, kdo tento termín použil, byl Platón. Též u Aristotela je užit termín s. ve smyslu absolutní priority skladebných částic univerza, jež jsou ztotožněny s příčinami (arehé, úsiá). Podobný význam mají Démokritovy atomy, Anaxagorova semena věcí, jimž Aristoteles říkal homoimerie; též Empedoklovy kořeny jsou taková stoicheia. Viz také rizómata pantón.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: spermata chrématón.