univerzumFilozofie
[Unyverzum, latina], filozofický pojem, který označuje veškerou časoprostorovou objektivní realitu v celku. Řecký pojem pro univerzum je kosmos, popřípadě pléróma (stoikové, gnóze). V závislosti na tom, co se chápe pod pojmem veškeré reality, mohou být pojmy svět a univerzum totožné. U antických atomistů bylo univerzum souhrnem všech nesčetných světů, vznikajících a zanikajících, pro Plutóna bylo univerzum viditelný smyslový svět, Aristoteles chápal univerzum jako relativně pevnou určitou strukturální jednotu, přičemž jednotu univerza zaručuje ontologický pohyb. V novověku chápal G. W. Leibniz univerzum jako množinu všech možných světů, z nichž jeden – náš – je reálný, ostatní jsou myslitelné jen jako logicky možné, tj. jako vnitřně nerozporné soustavy vztahů mezi věcmi. Toto pojetí možných světů dnes rozvíjí zvláště logická sémantika a modální logika. Univerzum bývá většinou chápáno jako vztahová jednota mnohého, ve filozofii vznikaly četné pokusy o systematickou teoretickou reprodukci této jednoty. V současné vědě je pojem univerzum užíván hlavně ve smyslu fixovaného systému (popřípadě systémů) předmětů, k nimž se vztahují tvrzení logické teorie. Proto lze hovořit o univerzu rozvažování, logické abstrakce světa smyšlených předmětů. Prvky tohoto univerza jsou individua, tj. elementární objekty zkoumaných oblasti, a v případě potřeby i jejich druhy a rody (množiny individui). Každé univerzum může být prvkem dalšího univerza. Rozlišuje se u. standardní a nestandardní, konstruktivní a nekonstruktivní, ontologické a gnozeologické univerzum rozvažování.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: indické výtvarné umění, stoicheion, univerzalismus.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: