modální logikaMatematika
Oblast logiky zkoumající logické operace, tzv. modality (modální operátory jsou například „je možné, je nutné, je nemožné“). Prvenství v oblasti zkoumání modální logiky náleží Aristotelovi, který v rámci své sylogistiky objevil řadu principů modální logiky. Ve středověku byla modální logika dále rozpracována W. Occamem, analyzovala se struktura modálních výroků a modální sylogistika. Podnětem pro další rozvoj modální logiky se stala až matematická logika, na jejímž základě byly vytvořeny modální logiky trojhodnotové (J. Lukasiewicz), systém striktní implikace (C. I. Lewis), Lewisovy systémy s šesti neredukovatelnými modalitami, systémy relativní modality (G. H. Wright). Různými formalizacemi modalit se zabývali například H. B. Curry, W. Quine, W. Ackermann, obecná teorie modální logiky však není dosud zpracována.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: chronologická logika, Clarence Irwing Lewis, deontická logika, Georg Henrik von Wright, Kurt Christian, matematická logika, univerzum.